فیلتر ترکیبی در تایم فریم

به سادگی فیلترها رو در تایم فریم ها مختلف انتخاب کنید و با هم ترکیب کنید تا به سرعت بتونید نمادها و ارزدیجیتال های مختلف با شرایط مختلف رو پیدا کنید.

Posted in آموزش های کاربری, ارز دیجیتال, فیلتر پیشرفته, فیلتر ترکیبی and tagged , , , , , .