فیلتر قویترین خریداران حقیقی

فاکتوری برای بررسی شدت تمایل سهامداران حقیقی به خرید سهم؛ محاسبه قدرت خرید به معنای میانگین خرید در هر معامله است. با تقسیم حجم معاملات تقسیم بر تعداد به قدرت در معاملات میرسیم.

ادامه مطلب...

فیلتر بالاترین نسبت خرید به فروش حقیقی

برای شناسایی قدرت در معاملات، باید به نوع معاملات حقیقی و حقوقی توجه داشته باشیم. اینکه حقیقی ها بیشتر خریدارند یا فروشنده. نشان دهنده هیجانات مثبت در سهم است. محاسبه نسبت حجم خرید شده توسط حقیقی ها تقسیم بر حجم فروخته شده توسط حقیقی ها کاربرد شناسایی حرص و ولع خریداران حقیقی برای ورود به […]

ادامه مطلب...

فیلتر حجم مشکوک

حجم معاملات یکی از فاکتورهای تحلیل روند سهم است. وقتی یک نماد بیش از حد معمول معامله میشود، نشان از توجه بازار و سهامداران به سهم است. موقعیت نماد از نظر نزدیک بودن به حمایت و مقاومت، در تفسیر این رفتار معامله گران اهمیت ویژه ای دارد. محاسبه وقتی نماد 2 برابر میانگین حجم ماهیانه […]

ادامه مطلب...