گزارش بازار بورس 7 دی

طبق انتظار بازار متعادلی داشتیم شاخص بعد از افت 3 هزار واحدی برگشت ولی مثبت نشد. شاخص هم وزن وضعیت بهتری داشت و مثبت بود. تعداد نمادهای مثبت و الگوهای صعودی کمی بیشتر بودند. شاخص گروه های کاشی، قند و رایانه بیشترین رشد را داشتند. شاخص کل 430 واحد افت کرد و به 1399 هزار […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 21 شهریور

بازار امروز به شدت منفی بود با قدرت فروشنده بالا!!! نیمه دوم بازار، صف های فروش جمع شدند و وضعیت کمی بهتر شد. خروج پول حقیقی و الگوهای منفی زیاد بودند. تعداد صف های خرید کمتر ولی ارزش آنها بیشتر از صف فروش بود. گروه های شیمیایی، رایانه، دارو و فلزات وضعیت بهتری داشتند. شاخص […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 16 شهریور

امروز هم بازار منفی شروع کرد. در ادامه، علیرغم متعادل شدن بازار، مجددا در نیمه دوم عرضه شدت گرفت و روند نزولی شاخص ادامه پیدا کرد. میدکو تاثیر مثبت زیادی بر شاخص گذاشت و فولاد بیشترین تاثیر منفی گروه قند، رایانه و کاشی گروه های مثبت امروز بودند. شاخص کل 15000 واحد افت کرد. (1523 […]

ادامه مطلب...