وضعیت بازار بورس ۲۹ مرداد

•بازار شروع متعادلی داشت ولی با عرضه ادامه پیدا کرد. •گروه های بانک و خودرو خیلی عرضه داشتند. •شاخص وسایل ارتباطی و محصولا فلزی بیشترین رشد را داشت. •الگوهای کندلی بیشتر نزولی بودند. •درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۳۰ مرداد روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد […]

ادامه مطلب...