فیلتر قویترین خریداران حقیقی

فاکتوری برای بررسی شدت تمایل سهامداران حقیقی به خرید سهم؛ محاسبه قدرت خرید به معنای میانگین خرید در هر معامله است. با تقسیم حجم معاملات تقسیم بر تعداد به قدرت در معاملات میرسیم.

ادامه مطلب...