فیلتر هوشمند بورس

در مورد بورس و ارز دیجیتال سؤالی داری؟

خدمات

مطالب تصادفی

فیلتر خروج پول حقیقی

برآیند حجم خریداری شده توسط حقیقی ها و فروخته شده توسط حقیقی ها، جریان پول حقیقی نام دارد. اگر حقیقی ها بیشتر فروخته باشند، یعنی بخشی از خرید توسط حقوقی

ادامه مطلب...

فیلتر واگرایی معمولی منفی

فیلتر واگرایی معمولی منفی نمادهایی که قله ها در نمودار قیمت روند افزایشی و اندیکاتورها روند کاهشی داشته باشند را نمایش می دهد. شرایط واگرایی معمولی منفی در نمودار قیمت،

ادامه مطلب...