بیشترین فیلتر مثبت

2/5 - (4 امتیاز)

این فیلتر برای شناسایی نمادهایی است که در تعداد فیلتر مثبت بیشتری قرار گرفته اند و از نظر تابلوخوانی و تکنیکال موقعیت بهتری دارند.

از جمله آیتم هایی که در این فیلتر بررسی می شوند عبارتند از:

آیتم های مثبت تابلوخوانی مانند قدرت خریدار، سرانه خرید بیش از میانگین، پول هوشمند،

و آیتم های تکنیکال مانند الگوی کندل ها، واگرایی، نواحی حمایت و مقاومت و نسبت زیان به سود

مشاهده فیلتر «بیشترین فیلتر مثبت»