تفاوت کلاس های سوددهی در چیست؟

تفاوت کلاس های سوددهی در استعداد حرکت پرشتاب هست. البته همه این طبقه بندی میانگینی هستند. به این معنا که بیشتر مواقع اینگونه است و ممکن هست غیر از این هم اتفاق بیفتد.

کلاس سود متوسط: معمولا این کلاس مربوط به دوره درجا زدن سهم هست. احتمال موفق نبودن و درگیر مقاومت بودن سیگنال بیشتر هست. ولی معمولا در نقاط حمایتی اتفاق می افتد و ریسک کمتری دارد.

کلاس سود خوب: بعد از این که نمودار قیمت، یک #ریز_موج صعودی می سازد و از ناحیه درجا زدن فاصله میگیرد، شاهد آماده شدن سهم برای ریز موج بعدی در روند صعودی هستیم. معمولا این کلاس، نشان دهنده این دست موقعیت هاست.

این موقعیت ها معمولا کمی از قله قبلی فاصله دارند بنابراین مدیریت ریسک باید دقیق تر انجام شود.

کلاس پر سود: این موقعیت ها معمولا بعد از شکست #مقاومت ها و مدتی #حرکت_صعودی اتفاق می افتد. این موج پر شتاب تر هست. احتمال نوسان کمتر هست، معمولا هم سود دهی بالایی دارند. این پیشنهادات، معمولا احتمال موفقیت بالاتری دارند حتی اگر سهم به دلیل جو روانی بازار نتواند #رشد_شارپی داشته باشد، بعد از کمی نوسان به رشد خود ادامه خواهد بود.

در این موقعیت  به دلیل فاصله زیاد از #حمایت قبلی، باید ریسک به دقت مدیریت شود.

این موج چون انتهای روند صعودی است باید به دقت بررسی شود. اگر واگرایی منفی داشته باشیم، در واقع پیشنهاد، فرصت خرید نیست، فرصت خروج است. به حجم معاملات و خروج پول هوشمند هم باید توجه ویژه ای داشت.

Posted in راهنما, فیلترهوشمند.