فانتوم آماده یک جهش قیمتی است

مؤسسه تحقیقاتی دِلفی دیجیتال اخیراً نگاهی به شرایط قیمتی توکن فانتوم در برابر اتریوم انداخته و گفته است که این ارز دیجیتال در آستانه شکستن یک مقاومت مهم قرار دارد.

مشاهده نمودار اتریوم

Posted in اخبار ارز دیجیتال.