راهنمای صفحه سبد سهام در نرم افزار کوانتوم

5/5 - (2 امتیاز)

کاربر در بدو ورود به نرم افزار وارد صفحه مدیریت سبد می شود. این بخش در واقع لیست نمادهای موجود در سبد را نمایش میدهد و امکان بررسی توزیع دارایی و میزان سوددهی سبد فراهم است.

بعد از ثبت نام و قبل از تشکیل سبد

کاربری که به تازگی ثبت نام کرده و هنوز سبدی تشکیل نداده صفحه ای مطابق شکل زیر مشاهده می کند:

سبد کوانتوم برای کاربرانی که هنوز تشکیل سبد نداده اند

گام اول برای تشکیل سبد، تکمیل پروفایل معاملاتی است تا کوانتوم بتواند پیشنهادات را متناسب با شرایط کاربر ارائه دهد. از این رو کاربر در بدو ثبت نام با تصویر بالا روبرو می شود و برای تکمیل پروفایل معاملاتی به صفحه مربوطه هدایت می شود.

بعد از ساخت سبد

بعد از تکمیل پروفایل معاملاتی توسط کاربر، استراتژی مناسب کاربر توسط نرم افزار انتخاب شده و سبد ساخته می شود. نمای سبد سهام در این مرحله مطابق تصویر زیر خواهد بود:

نمای سبد سهام بعد از ساخت سبد

در این مرحله برای کاربر تشریح می شود که چگونه نماد جدید به سبد خود اضافه کند. عملکرد آیکون های این صفحه در تصویر زیر مشخص شده است:

ثبت معامله جدید

کاربر برای ثبت نماد در سبد خود از صفحه سبد و کلید + شناور میتواند استفاده کند. با زدن این دکمه دیالوگ معاملات باز می شود و کاربر میتواند خرید یا فروش را ثبت کند. برای دسترسی به سابقه معاملات میتوانید از ایکون مربوطه، در هدر سبد استفاده کنید.

دسترسی به سابقه معاملات

یکی از نیازهای کاربران دسترسی به سابقه معاملات است. چون بعد از فروش سهم، نماد مربوطه از سبد حذف می شود و در سبد دیده نمی شود، کاربر برای دسترسی به سابقه معاملات می تواند از آیکون مربوطه در هدر صفحه استفاده کند و به صفحه سابقه معاملات هدایت شود.

تنظیمات سبد

گزینه تنظیمات که در هدر صفحه سبد قرار دارد دسترسی برای مشاهده و ویرایش اطلاعات سبد ایجاد می کند. گزینه های این صفحه شامل عنوان، تاریخ ایجاد سبد و استراتژی ای است که سبد با آن استراتژی مدیریت می شود.