روند بازار بورس دوشنبه 30 فروردین

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

طبق انتظار بازار منفی شروع شد و روند شاخص بورس نزولی را ادامه داد.

شاخص بلافاصله 8 هزار واحد منفی شد

نمادهای مثبت کمی بیشتر از دیروز بودند

نمادهای شستا، وبملت، فولاد و فملی حمایت داشتند

نیمه دوم بازار

از ساعت 11:30 حمایت ها بیشتر شد

فولاد و فملی و وبملت مثبت شدند

صف فروش شپنا وتجارت وبصادر شتران جمع شد

خودرو دقیقه پایانی بازار صف را جمع کرد

الگوهای مثبت بیشتر شدند

 نمادهای مثبت بیشتر از 100 نماد

خروج پول حقیقی قابل توجه بود

پیش بینی روند روز بعد بازار بورس
سه شنبه 31 فروردین

نمادهای منفی متعدد و حمایت در شاخص سازها و الگوهای مثبت

در معاملات امروز نشان میدهد:

سه شنبه شروع بازار متعادل خواهد بود

احتمالا مثبت ادامه پیدا کند

شاخص در مواجهه با حمایت 1215 عکس العمل نشان داد

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی