روند بازار بورس دوشنبه 6 اردیبهشت

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

طبق انتظار بازار منفی شروع شد

خساپا و خودرو با صف سنگین شروع کردند

گروه فلزات بانک حمایت بیشتری داشتند و مثبت شروع کردند

فشار عرضه، وتجارت را صف فروش و فولاد را منفی کرد

نیمه دوم بازار

انتظار داشتیم امروز تحرکات مثبت داشته باشیم که همینطور هم شد و نیمه دوم، شاهد تحرکات مثبت بودیم

فملی صف خرید شد

صف های فروش شپنا و شتران وتجارت جمع شد

الگوهای مثبت متعددی شکل گرفت

نمادهای مثبت قابل توجه بودند

پیش بینی روند روز بعد بازار بورس
سه شنبه 7 اردیبهشت

نمادها و الگوهای مثبت متعدد و صف های فروش سنگین

در معاملات امروز نشان میدهد:

سه شنبه شروع بازار متعادل خواهد بود

احتمال مثبت شدن شاخص هم وجود دارد

شاخص به حمایت 1180 عکس العمل نشان داد

امیدواریم منجر به تغییر روند بشه

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی