روند بازار بورس سه شنبه 24 فروردین

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

طبق انتظار روند بازار بورس مثبت باز شد

شاخص بلافاصله 8 هزار واحد مثبت شد

نمادهای خساپا و وتجارت به زحمت مثبت شدند

نمادهای منفی بیشتر از مثبت ولی کمتر از دیروز

شستا تاپیکو فولاد شپنا صف خرید شدند

نیمه دوم بازار

نیمه دوم عرضه بیشتر شد

قیمت ها نوسان کرد و صف های خرید عرضه شد

خساپا صف فروش شد و دوباره جمع شد

مجدد حمایت ها افزایش یافت

تعداد نمادهای مثبت بیشتر شدند

ارزش معاملات افزایش قابل توجه داشت ولی هنوز خیلی کم

پیش بینی روند روز بعد بازار بورس
چهارشنبه 25 فروردین

کاهش نمادهای مثبت و عرضه در شاخص سازها

در معاملات امروز نشان میدهد:

چهارشنبه شروع بازار منفی خواهد بود

احتمالا متعادل ادامه پیدا کند

شاخص در مواجهه با مقاومت 1245 کمی عقب نشست

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی