روند بازار بورس سه شنبه 31 فروردین

به این نوشته امتیاز بدهید!

روند نیمه اول بازار بورس

طبق انتظار بازار بورس متعادل شروع شد

نمادهای مثبت کمی بیشتر از دیروز بودند

خساپا عرضه زیادی داشت

فملی فولاد وبملت شستا پیشتاز بودند

وبملت زودتر از بقیه صف خرید شد

وتجارت وبصادر هم به دنبال وبملت صف شدند

صف فروش خساپا شپنا مکرر جمع شد

روند نیمه دوم بازار بورس

از ساعت 11 عرضه زیاد شد

صف خرید ها ریخت

خساپا و شپنا دوباره صف فروش شدند

تعداد نمادهای صف فروش بیشتر شد و نمادهای مثبت کمتر

ارزش معاملات به 4700 میلیارد رسید

ارزش صف های فروش 5800 میلیارد

پیش بینی روند روز بعد بازار بورس
چهارشنبه اول اردیبهشت

نمادهای منفی متعدد و عرضه در شاخص سازها

در معاملات امروز نشان میدهد:

چهارشنبه شروع بازار منفی خواهد بود

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی