روند بازار بورس سه شنبه 7 اردیبهشت

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

بازار بورس با حمایت در شاخص سازها، مثبت شروع شد

خساپا امروز هم عقب تر از بقیه بود

فولاد فملی صف خرید شپنا و شستا آستانه صف خرید

تعداد نمادهای مثبت بیشتر از 100 نماد شد

شاخص به کانال 1200 برگشت

نیمه دوم بازار

نیمه دوم عرضه شدت گرفت

خساپا به سرعت صف فروش شد

نوسان قیمت زیاد شد و قیمت ها زیر قیمت پایانی رفتند

شاخص کمی افت کرد ولی دقایق پایانی ثبات بهتری پیدا کرد

فملی مجدد صف خرید شد

ارزش معاملات بیش از 4 هزار میلیارد

پیش بینی روند روز بعد بازار بورس
چهارشنبه 8 اردیبهشت

نمادها مثبت متعدد و صف های فروش سنگین

در معاملات امروز نشان میدهد:

چهارشنبه شروع بازار متعادل خواهد بود

تثبیت در کانال 1200 همراه با

افزایش ارزش معاملات اهمیت دارد

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی