روند بازار بورس شنبه 28 فروردین

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار بورس تحرک خاصی نداشت!!!!! و روند شاخص نزولی بود😞😞😞
صف های فروش 500 نماد بیش از 6 هزار میلیارد شد!!!! 😱😱
ارزش معاملات کمتر از 2 هزار میلیارد!😡

شاخص کل بیش از 9 هزار واحد افت کرد🤬

نمادهایی که امروز مثبت بسته شدند:

ساراب سمتاز تنوین وبملت

نمادهایی که سرانه خرید حقیقی آن ها نسبت به میانگین ماه بیشتر بوده و #حجم_مشکوک داشتند:

ساراب سشرق شیران

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی