روند بازار بورس شنبه 4 اردیبهشت

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

طبق انتظار بازار منفی شروع شد

ابتدا عرضه زیاد نبود ولی به مرور شاخص سازها صف فروش شدند

گروه فلزات و بانک حمایت بیشتری داشتند

گروه خودرو و پالایش خوب نبودند

نیمه دوم بازار

روند نزولی ادامه پیدا کرد

شاخص 7 هزار واحد منفی شد و از کانال 1200 خارج شد

ارزش صف های فروش نزدیک 6 هزار میلیارد رسید

فولاد دقایق پایانی مثبت بسته شد

پیش بینی روند روز بعد بازار بورس
یکشنبه 5 اردیبهشت

نمادهای منفی متعدد و عرضه در شاخص سازها

در معاملات امروز نشان میدهد:

یکشنبه شروع بازار منفی خواهد بود

با عبور شاخص از حمایت 1215، حمایت بعدی 1180 است

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی