روند بازار بورس چهارشنبه اول اردیبهشت

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار بورس

امروز چهارشنبه اول اردیبهشت، روند بازار بورس، طبق انتظار منفی شروع شد

ابتدا عرضه زیاد نبود ولی به مرور شاخص سازها صف فروش شدند

گروه فلزات و بانک حمایت بیشتری داشتند

گروه خودرو و پالایش خوب نبودند

نیمه دوم بازار بورس

روند نزولی ادامه پیدا کرد

شاخص 12 هزار واحد منفی شد

ارزش صف های فروش نزدیک 6 هزار میلیارد رسید

وبملت دقایق پایانی مثبت بسته شد

پیش بینی روند روز بعد بازار بورس
شنبه 4 اردیبهشت

نمادهای منفی متعدد و عرضه در شاخص سازها

در معاملات امروز نشان میدهد:

شنبه شروع بازار منفی خواهد بود

با عبور شاخص از حمایت 1215، حمایت بعدی 1180 است

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی