روند بازار بورس چهارشنبه 24 فروردین

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

طبق انتظار بازار بورس متعادل شروع کرد ولی بلافاصله روند نزولی شد

ابتدا تقاضا خوب بود و بعد عرضه بیشتر شد

نمادهای فولاد شستا و فارس حمایت بهتری داشتند

خساپا و وتجارت به زحمت و چند باره جمع شدند

از ساعت 9:30 حمایت ها بیشتر شد

شاخص تونست اندکی مثبت شود

نیمه دوم بازار

نیمه دوم عرضه بیشتر شد

قیمت ها نوسان کرد و صف های فروش زیاد شد

خساپا صف فروش شد

کماکان ارزش معاملات ناچیز

شاخص مجدد منفی شد

غیر از شستا بقیه شاخص سازها منفی و صف فروش شدند

خروج پول حقیقی و الگوهای منفی زیاد

پیش بینی روند روز بعد بازار بورس
شنبه 28 فروردین

نمادها و الگوهای منفی متعدد

در معاملات امروز نشان میدهد:

شنبه شروع بازار منفی خواهد بود

حمایت های بعدی شاخص، 1215 و بعد 1180

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی