روند بازار بورس چهارشنبه 8 اردیبهشت

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار بورس

بازار با حمایت در شاخص سازها، مثبت شروع شد

شاخص 7 هزار واحد رشد کرد

گروه بانک حمایت خوبی داشتند و لیدرها صف خرید

تعداد نمادهای مثبت زیاد بود ولی ارزش سفارشات خرید کم

از ساعت 9:30 عرضه زیاد شد و شاخص روند نزولی گرفت

تعداد نمادهای مثبت به شدت کم شد

ارزش صف های فروش بالای 5 هزار میلیارد شد

نیمه دوم بازار بورس

از ساعت 11 حمایت ها بیشتر شد

وبملت وتجارت صف خرید شدند

خساپا خودرو به آستانه صف خرید هم رسیدند

نمادهای مثبت کمی بیشتر شدند ولی صف های فروش کم نشدند

گروه پالایش حمایت زیادی نداشتند و گروه فلزات هم ضعیف

شاخص کل نزدیک 5 هزار واحد مثبت بسته شد

ارزش معاملات بیش از 4 هزار میلیارد

پیش بینی روند روز بعد بورس
شنبه 11 اردیبهشت

نمادها مثبت متعدد و حمایت در شاخص سازها

در معاملات امروز نشان میدهد:

شنبه شروع بازار مثبت خواهد بود

تثبیت در کانال 1200 همراه با

افزایش ارزش معاملات اهمیت دارد

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی