روند بازار بورس یکشنبه 29 فروردین

به این نوشته امتیاز بدهید!

امروز تحرک خاصی نداشتیم و روند بازار بورس یک دست صف فروش بود!!!!!!😞😞😞
صف های فروش 500 نماد بیش از 6 هزار میلیارد شد!!!! 😱😱
ارزش معاملات کمتر از 2 هزار میلیارد!😡

شاخص کل بیش از 9 هزار واحد افت کرد🤬

نمادهایی که امروز رنج مثبت داشتند و کندل صعودی خوبی ساختند:

ساراب فایرا شساخت کگهر

نمادهایی که سرانه خرید حقیقی آن ها نسبت به میانگین ماه بیشتر بوده و #حجم_مشکوک داشتند:

ساراب اعتلا

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی