روند بازار بورس یکشنبه 5 اردیبهشت

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار بورس

طبق انتظار بازار منفی شروع شد

خساپا و خودرو با صف سنگین شروع کردند

گروه فلزات بانک حمایت بیشتری داشتند ولی در نهایت صف فروش شدند

نیمه دوم بازار بورس

روند نزولی ادامه پیدا کرد

شاخص 11 هزار واحد منفی شد

ارزش صف های فروش نزدیک 6 هزار میلیارد رسید

فولاد وبملت صف فروش نشدند

نماد برکت حمایت خوبی داشت

پیش بینی روند روز بعد بازار بورس
دوشنبه 6 اردیبهشت

نمادهای منفی متعدد و عرضه در شاخص سازها

در معاملات امروز نشان میدهد:

دوشنبه شروع بازار منفی خواهد بود

شاخص در کانال 1180 قرار گرفته

و انتظار تحرکات بیشتری در روزهای آتی داریم

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی