روند بازار بورس 12 اردیبهشت

صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 5.5 هزار میلیارد

وبملت تنها شاخص ساز مثبت بود

وتجارت وبصادر هم حمایت داشتند

شاخص کل 13 هزار واحد منفی شد

نمادهای مثبت کمی بیشتر از دیروز

صف خرید فقط 16 نماد

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی

Posted in اخبار و گزارش بازار.