روند بازار بورس 13 اردیبهشت

به این نوشته امتیاز بدهید!

روند بازار بورس در امروز 13 اردیبهشت هم عموما صف فروش بود

صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 5.8 هزار میلیارد

وبملت تنها شاخص ساز مثبت بود

شاخص کل 13500 واحد منفی شد

نمادهای مثبت امروز عبارت بودند از:

ساراب وساخت وپخش واعتبار دعبید شتولی سمازن تملت وتوس ونوین سپ شصفها وبملت تنوین

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی