روند بازار بورس دوشنبه 11 اسفند 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

طبق انتظار بازار منفی شروع کرد

اخبار منتشر شده در مورد حمایت از بازار بی تاثیر نبود

نمادهای فولاد شبندر فارس مثبت شدند

فشار عرضه خیلی زیاد بود

گروه پالایش و فلزات حمایت بیشتری داشت

گروه خودرو تحرکی نداشت

از گروه بانک وبملت وضعیت بهتری داشت،

وتجارت هم حمایت شد ولی مجدد صف فروش شد

نیمه دوم بازار

با خرید حقوقی ها، خروج پول حقیقی خیلی زیاد شد

تعداد نمادهای منفی و زیر پایانی زیاد بود

ارزش معاملات هم چندان زیاد نشد

بین شاخص سازها فقط فولاد قیمت پایانی مثبت ساخت

شاخص کل 4 هزار واحد منفی شد

پیش بینی روز بعد
سه شنبه 12 اسفند 99

نمادهای منفی و زیر پایانی زیاد

افزایش ارزش معاملات، تحرک در شاخص سازها

در معاملات امروز نشان میدهد:

سه شنبه شروع بازار منفی خواهد بود

امیدواریم بتواند متعادل ادامه پیدا کند

آیا شاخص قبل از رسیدن به 1160 حمایت می شود؟