روند بازار بورس دوشنبه 16 فروردین

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

طبق انتظار بازار با وضعیت منفی شروع شد

وضعیت کلی بازار بهتر از دیروز بود

شستا و شتران به سرعت مثبت شدند

قدرت خریدار به مرور زیاد شد و به قدرت فروشنده غلبه کرد

گروه پالایش و فلزات حمایت بهتری داشتند

تحرکات مثبتی در بازار دیده می شد

نیمه دوم بازار

بازار نیمه دوم امیدوار کننده تر بود

شاخص کل بیش از 6 هزار واحد منفی شد

از ساعت 11:30 روند شاخص برگشت

شبندر شتران فولاد فملی از جمله نمادهای مثبت بودند

نمادهای با الگوهای مثبت یا ورود پول هوشمند زیادتر شدند

وتجارت وبصادر خساپا خودرو نتوانستند صف را جمع کنند

ارزش معاملات خیلی کم ولی بیشتر از دیروز

پیش بینی روز بعد
سه شنبه 17 فروردین

نمادهای منفی و صف فروش خیلی زیاد، الگوهای مثبت متعدد

در معاملات امروز نشان میدهد:

سه شنبه شروع بازار متعادل خواهد بود

احتمالا مثبت ادامه پیدا کند

با نزدیک شدن شاخص با 1250 حمایت ها بیشتر شد