روند بازار بورس دوشنبه 25 اسفند 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

طبق انتظار بازار منفی شروع شد

شاخص ساز ها حمایت داشتند

روند شاخص از 9:15 برگشت و صعودی شد

گروه پتروشیمی حمایت بهتری داشت

شاخص کل در نیمه اول بازار مثبت شد

تعداد نمادهای منفی و زیر پایانی کم شدند

نیمه دوم بازار

تا ساعت 11 وضعیت بازار بهتر می شد

بعد از ساعت 11 عرضه ها زیاد شد

نمادهای منفی و زیر پایانی و الگوهای منفی افزایش یافتند

شاخص کل ولی صعودی بود و 9 هزار واحد مثبت شد

فارس تاپیکو صف خرید شدند.خساپا خودرو آستانه صف فروش

خروج پول حقیقی هم زیاد بود

پیش بینی روز بعد
سه شنبه 26 اسفند 99

نمادهای منفی زیاد، خروج پول حقیقی زیاد

در معاملات امروز نشان میدهد:

سه شنبه شروع بازار منفی خواهد بود

شاخص کل وارد ناحیه مقاومتی شده

و نیاز به حمایت بیشتری دارد

ارزش معاملات افزایشی است و برای صعود ناکافی