روند بازار بورس سه شنبه 10 فروردین 1400

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

طبق انتظار بازار با وضعیت منفی شروع شد

در شروع بازار، شاخص کل منفی شد

در ادامه حمایت بیشتر شد و شاخص روند صعودی گرفت و ادامه پیدا نکرد و از ساعت 10 روند نزولی داشت

شاخص هم وزن مثبت بود

گروه پالایش حمایت بهتری داشتند

خساپا و خودرو و بانکی ها زود صف فروش شدند

نیمه دوم بازار

نمادهای منفی و صف فروش خیلی زیاد شدند

شاخص کل بیش از 3 هزار واحد منفی شد

از ساعت 12 تحرکات مثبت بیشتر شد

نمادهای منفی و زیر پایانی کمتر شدند

پیش بینی روز بعد
چهار شنبه 10 فروردین 1400

الگوهای مثبت، کاهش نمادهای منفی

در معاملات امروز نشان میدهد:

چهارشنبه شروع بازار منفی خواهد بود

احتمالا متعادل ادامه پیدا کند

ارزش معاملات خیلی کم و ناکافی برای صعود