روند بازار بورس سه شنبه 12 اسفند 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

بازار مثبت شروع کرد

باز هم گروه پالایش و فلزات وضعیت بهتری داشتند

وتجارت بالاخره مثبت شد و خساپا توانست صف فروش را جمع کند

کلیت بازار تحرک زیادی نداشت

ارزش معاملات زیاد نبود و نمادهای منفی زیاد بودند

قبل از ساعت 10 روند شاخص نزولی شد

قبل از 10:30 خساپا خودرو وتجارت صف فروش شدند

نیمه دوم بازار

شاخص که 8 هزار واحد مثبت بود 3 هزار واحد افت کرد

نمادهای منفی و زیر پایانی خیلی زیاد شدند

ارزش معاملات فقط 6 هزار میلیارد و خروج پول حقیقی قابل توجه

دقایق پایانی بازار، بانکی ها و پالایشی ها حمایت خوبی گرفتند

پیش بینی روز بعد
چهارشنبه 13 اسفند 99

نمادهای منفی و زیر پایانی زیاد

در معاملات امروز نشان میدهد:

چهارشنبه شروع بازار منفی خواهد بود

امیدواریم بتواند متعادل ادامه پیدا کند

ارزش معاملات برای حرکت بازار خیلی کم است