روند بازار بورس سه شنبه 26 اسفند 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار امروز

شاخص ساز ها حمایت شدند تا شاخص مثبت شروع کند

نمادهای مثبت قابل توجه بودند و نمادهای منفی بیشتر

شاخص روند صعودی داشت و بی وقفه رشد کرد

بیشتر شاخص ساز ها صف خرید شدند

وتجارت با شرایط خوب بازگشایی شد و صف خرید شد

نیمه دوم بازار

بازگشایی فولاد شاخص را مثبت تر کرد

خودرو به آستانه صف خرید رسید ولی صف نشد

شاخص کل از 1290 عبور کرد و به آستانه کانال 1300 رسید

ارزش معاملات بیشتر از دیروز بود

خروج پول حقیقی کم، الگوهای مثبت زیاد

پیش بینی روز بعد
چهارشنبه 27 اسفند 99

الگوهای مثبت، حمایت از شاخص ساز ها

در معاملات امروز نشان میدهد:

چهارشنبه شروع بازار مثبت خواهد بود

افزایش ارزش معاملات در حین عبور از مقاومت نشانه خوبی است

شاخص  روی 1300 هم مقاومت دارد و احتمالا فردا عکس العمل نشان دهد