روند بازار بورس شنبه 16اسفند 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

شاخص منفی و نزولی شروع کرد

ابتدای بازار شاخص هم وزن مثبت بود ولی در ادامه بازار منفی تر شد

نمادهای منفی و زیر پایانی هم زیاد شدند

ارزش صف های فروش افزایش یافت

بین شاخص سازها نمادهای فولاد و تاپیکو حمایت بیشتری داشتند

نیمه دوم بازار

ساعت 12،کمی حمایت در برخی شاخص سازها دیده شد

صف فروش شستا و شبندر و شپنا جمع شد

شاخص کل 8 هزار واحد منفی شد

خروج پول حقیقی زیاد بود

ارزش معاملات بسیار کم

پیش بینی روز بعد
یکشنبه 17اسفند 99

نمادهای منفی و زیر پایانی زیاد

در معاملات امروز نشان میدهد:

یکشنبه شروع بازار منفی خواهد بود

ولی با حمایت ناچیزی می تواند متعادل ادامه پیدا کند

ارزش معاملات برای حرکت بازار خیلی کم است