روند بازار بورس شنبه 7 فروردین 1400

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

طبق انتظار بازار با وضعیت متعادل شروع شد

در شروع بازار عرضه زیاد شد و شاخص کل منفی شد

در ادامه حمایتها بیشتر شد و شاخص روند صعودی گرفت

شاخص هم وزن از ابتدا مثبت بود

تعداد نمادهای مثبت قابل توجه بود

گروه خودرو حمایت خوبی داشت و قبل از 10:20 یکباره رشد کردند

نیمه دوم بازار

شاخص کل مثبت شد

خساپا با فاصله زیاد از پایانی صف خرید شد

شپنا صف فروش و شتران صف خرید شد

گروه فلزات حمایت زیادی نداشت

فارس بیشترین تاثیر منفی را در شاخص داشت

وتجارت بازگشایی خوبی داشت ولی منفی شد

نیم ساعت آخر عرضه بیشتر شد و نمادهای مثبت کم شدند

پیش بینی روز بعد
یکشنبه 8 فروردین 1400

الگوهای مثبت، نمادهای زیر پایانی متعدد

در معاملات امروز نشان میدهد:

یکشنبه شروع بازار متعادل خواهد بود

ناحیه مقاومتی شکسته شده با مرکزیت 1280حکم حمایت دارد

افزایش ارزش معاملات در بالای این محدوده می تواند امیدوارکننده باشد