روند بازار چهارشنبه 13اسفند 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

شاخص منفی و نزولی شروع کرد

وضعیت کمی بهتر از دیروز بود

با صف فروش شدن خساپا، بقیه شاخص سازها صف شدند

نمادهای منفی و زیر پایانی هم زیاد شدند

وتجارت وبملت حمایت حقوقی داشتند ولی عرضه حقیقی ها سینگین بود

پالایشی ها هم رمقی نداشتند

نیمه دوم بازار

ساعت 11 تحرکات محدودی داشتیم ولی اتفاق خاصی رقم نخورد

شاخص بیش از 7 هزار واحد منفی شد

خروج پول زیاد و نمادهای منفی خیلی زیاد

ارزش معاملات ناچیز

پیش بینی روز بعد
شنبه 16اسفند 99

نمادهای منفی و زیر پایانی زیاد

در معاملات امروز نشان میدهد:

شنبه شروع بازار منفی خواهد بود

ارزش معاملات برای حرکت بازار خیلی کم است