روند بازار بورس چهارشنبه 18 فروردین

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

بازار منفی باز شد

گروه فلزات و پالایش حمایت کمی داشتند ولی کافی نبود

به مرور عرضه بیشتر شد

شاخص کل بلافصله 4 هزار واحد منفی شد

نیمه دوم بازار

فملی حمایت داشت ولی در نهایت صف فروش شد و بیشترین ارزش معاملات امروز بود

خروج پول حقیقی قابل توجه

نمادهای منفی بسیار زیاد

ارزش معاملات خیلی ناچیز

شاخص کل نزدیک 10 هزار واحد منفی شد

پیش بینی روز بعد
شنبه 21 فروردین

نمادهای منفی و صف فروش خیلی زیاد،

در معاملات امروز نشان میدهد:

شنبه شروع بازار منفی خواهد بود

در صورت تثبیت شاخص زیر 1250، حمایت بعدی 1215 است