روند بازار بورس چهارشنبه 27 اسفند 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

شاخص با 15 هزار واحد مثبت شروع کرد

نمادهای مثبت بیشتر از دیروز بودند

شاخص ساز ها مثبت شروع کردند ولی روند نزولی داشتند

ساعت 9:30 حمایت در شاخص ساز ها افزایش یافت ولی موقت بود و نتوانست روند صعودی در انها ایجاد کند

نیمه دوم بازار

نمادهای زیر پایانی و الگوهای منفی به شدت زیاد شدند

خودرو صف فروش شد و خساپا آستانه صف فروش

بجز شتران بقیه شاخص سازها در قیمت زیر پایانی معامله شدند

شاخص کل روند نزولی داشت و در کل 17 هزار واحد مثبت شد

نیم ساعت آخر تحرکات مثبتی دیده شد و الگوهای منفی کم شدند

پیش بینی روز بعد
شنبه 7 فروردین 1400

کاهش الگوهای منفی، نمادهای زیر پایانی متعدد

در معاملات امروز نشان میدهد:

شنبه شروع بازار متعادل خواهد بود

شاخص به در ورود به کانال 1300 با هیجان فروش مواجه شد

در صورت حمایت و تثبیت در کانال 1300 روند خوبی خواهیم داشت