روند بازار بورس یکشنبه 17 اسفند 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

شاخص منفی شروع کرد ولی بلافصله حمایت شد

ساعت 9:30 شاخص کل مثبت شد

شپنا شبندر فولاد وغدیر نمادهایی که شاخص رو مثبت کردند

به دلیل فاصله گرفتن از پایانی و بیشتر شدن عرضه، روند شاخص کمی نزولی شد

بانکی ها حمایت حقوقی خوبی داشتند ولی حقیقی ها فروشنده بودند

خساپا و خودرو تحرکی نداشتند

نیمه دوم بازار

نیمه دوم حمایت بیشتر بود

شاخص روند صعودی گرفت و بیش از 5 هزار واحد مثبت شد

شبندر صف خرید شد

الگوهای مثبت بیشتر شد و نمادهای منفی کم شدند

ارزش معاملات بیشتر از روز های قبل ولی هنوز ناکافی

وتجارت به سختی مثبت شد و صف خساپا جمع نشد

پیش بینی روز بعد
دوشنبه 18اسفند 99

الگوهای مثبت، شاخص کل صعودی،

در معاملات امروز نشان میدهد:

دوشنبه شروع بازار مثبت خواهد بود

برگشت به کانال 1200 برای شاخص اهمیت دارد