روند بازار بورس یکشنبه 22 فروردین

به این نوشته امتیاز بدهید!

ارزش صف های فروش 5700 میلیارد
افت شاخص: 9700 واحد