روند بازار بورس یکشنبه 24 اسفند 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

شاخص مثبت شروع کرد

گروه بانک و خودرو حمایت خوبی داشتند ولی پالایش ضعیف بود

در شروع بازار کمی عرضه زیاد بود،

از ساعت 9:30 حمایتها بیشتر شد و روند شاخص صعودی

فارس خودرو خساپا خیلی زود صف خرید شدند

بیش از 350 نماد صف فروش بودند

نیمه دوم بازار

نیمه دوم، عرضه بیشتر شد و نمادهای زیر پایانی افزایش یافتند

شاخص کل 15 هزار واحد مثبت شد

نمادهای منفی و الگوهای منفی زیاد شدند

خروج پول حقیقی قابل توجه بود

 تعداد نمادهای منفی و صف فروش هم زیاد شدند

گروه خودرو آستانه صف خرید شد و پالایش آستانه صف فروش

پیش بینی روز بعد
دوشنبه 25 اسفند 99

الگوهای منفی، نمادهای منفی زیاد، خروج پول حقیقی زیاد

در معاملات امروز نشان میدهد:

دوشنبه شروع بازار منفی خواهد بود

شاخص کل به ناحیه مقاومتی 1280عکس العمل نشان داد