روند بازار بورس یکشنبه 8 فروردین 1400

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

طبق انتظار بازار با وضعیت متعادل شروع شد

در شروع بازار، شاخص کل منفی شد

در ادامه عرضه بیشتر شد و شاخص روند نزولی گرفت

شاخص هم وزن مثبت بود

تعداد نمادهای منفی بیشتر شدند

گروه پالایش و فلزات زود صف فروش شدند

نیمه دوم بازار

گروه خودرو توانستند شدت عرضه رو کنترل کنند

شاخص کل 2500 واحد منفی شد

شستا در بازگشایی بعد از افزایش سرمایه مثبت 7 باز شد

بیش از 300 نماد صف فروش شدند

تنها شاخص سازی که مثبت بسته شد خساپا بود

پیش بینی روز بعد
سه شنبه 10 فروردین 1400

الگوهای منفی زیاد، نمادهای زیر پایانی متعدد

در معاملات امروز نشان میدهد:

سه شنبه شروع بازار منفی خواهد بود

ارزش معاملات خیلی کم و ناکافی برای صعود