سیگنال های برگشتی

5/5 - (2 امتیاز)

یکی از بهترین روش ها برای ترید کردن، استفاده از پرایس اکشن است. در این شیوه معیار تصمیم گیری، الگوهای کندلی است و تفسیر کندل ها میتواند در شناسایی روند ها به کار گرفته شود.

الگوهای بازگشتی، الگوهای کندلی هستند که تغییر روندها را شناسایی می کنند. این الگوها عبارتند از الگوی کندل پوششی، الگوهای ستاره ثاقب، الگوی چکش و چکش معکوس و…

الگوهای بازگشتی در سطوح حمایت و یا در کف کانال می تواند سیگنال ورود باشند.

الگوهای بازگشتی در سطوح مقاومت و یا در سقف کانال می تواند سیگنال خروج باشند.

در استفاده از سیگنال های برگشتی، گاهی تایید در الگوی کندلی اهمیت پیدا می کند اما اینکه معامله گر با تایید اقدام به معامله کند یا بدون تایید، بستگی به تجربه و مهارت خود معامله گر دارد که چگونه به تصمیم میرسد.

فیلتر الگوهای صعودی

فیلترهای الگوهای نزولی