ضریب آلفا

4.6/5 - (22 امتیاز)

ضریب آلفا معیاری است برای ارزیابی سوددهی سرمایه گذاری انجام شده. ضریب آلفا میزان بهره روی نسبت به شاخص را نشان میدهد. به این معنا که سبد سرمایه گذاری چقدر بیشتر از شاخص سود داده است. از این رو، این فاکتور میزان موفقیت سبدگردان را هم نشان میدهد.

آلفا مقادیر مثبت و منفی میتواند باشد. آلفا برای رشد های بیشتر از شاخص مثبت و برای بازدهی کمتر از شاخص، مقدار منفی می گیرد. برای توضیح این مسئله به مثال زیر دقت کنید:

مثالی از اهمیت ضریب آلفا

فرض کنید در یک بازه زمانی معین، شاخص 5 درصد رشد کرده باشد. حالتهای زیر را برای نمادی مانند وبصادر در نظر بگیرید:

  • اگر نماد وبصادر در همین بازه زمانی، 5 درصد رشد داشته باشد، عملا رشدی علاوه بر شاخص نداشته است و آلفا در این حالت صفر است.
  • اگر نماد وبصادر در همین بازه زمانی، 10 درصد رشد کرده باشد، 5 درصد بیشتر از شاخص رشد کرده و آلفا در این حالت مثبت است.
  • اکر نماد وبصادر در همین بازه زمانی، کمتر از 5 درصد رشد کرده باشد، آلفا منفی خواهد بود.

شما می‌توانید در نرم افزار فیلتر هوشمند بورس با استفاده از ضریب آلفا نمادهای مختلف را به خوبی تحلیل و بررسی کنید.

Alpha - Learn How to Calculate and Use Alpha in Investing ضریب آلفا