فیلترهای موقعیت در کانال

4.7/5 - (3 امتیاز)

کانال ترسیم شده در این نمودار، کانال رگرسیون است و موقعیت نمودار قیمت در این کانال را می توان به ناحیه تقسیم کرد:

  1. فیلتر خارج از سقف کانال
  2. محدوده سقف کانال
  3. محدوده میدلاین
  4. محدوده کف کانال
  5. خارج از کف کانال