فیلتر ترکیبی کاربردی

3.8/5 - (5 امتیاز)

واگرایی یکی از نشانه های تغییر روند است. خصوصا وقتی در دو اندیکاتور واگرایی داشته باشیم.
پول هوشمند تایید خوبی برای واگرایی است به این معنا که واگرایی باعث توجه تکنیکالیست ها شده و تغییر روند هم با حجم خوب اتفاق افتاده است.
البته در شرایطی که روند قیمت نزولی است و واگرایی مثبت شکل گرفته، باید به مقاومت های استاتیک و خط روند نزولی توجه داشته باشید.