نیمه اول بازار بورس دوشنبه 18اسفند 99

به این نوشته امتیاز بدهید!

نیمه اول بازار

بازار مثبت شروع شد

شاخص ساز ها حمایت خوبی داشتند به جز خساپا و خودرو

نمادهای منفی بیشتر بودند و ارزش صف های فروش قابل توجه

فولاد فملی شپنا شبندر نمادهایی که شاخص رو مثبت کردند

قدرت فروشنده در خساپا و خودرو قابل توجه بود

نیمه دوم بازار

کمی عرضه بیشتر شد

خساپا چند باره صف فروش شد و جمع شد

نمادهای منفی زیاد شدند

شاخص در مرز کانال 1200 کمی درجا زد

ساعت 11:45 حمایت بیشتر شد

خساپا و خودرو مثبت شدند و نمادهای بالای پایانی زیاد شدند

شاخص درآستانه ورود به کانال 1200

پیش بینی روز بعد
سه شنبه 19اسفند 99

الگوهای مثبت، شاخص کل صعودی،

در معاملات امروز نشان میدهد:

سه شنبه شروع بازار مثبت خواهد بود

تثبیت شاخص در کانال 1200 به همراه افزایش ارزش معاملات

می تواند امیدوار کننده باشد