ورود دوج کوین به حوزه دیفای

شبکه Thorchain که یک استخر تأمین نقدینگی و صرافی غیرمتمرکز دارد، به‌تازگی پشتیبانی از دوج کوین را آغاز کرده است. دارندگان دوج کوین هم از این پس می‌توانند با مشارکت در تأمین نقدینگی استخرهای این پروتکل سود سهام‌گذاری دریافت کنند.

تابلوخوانی دوج کوین

Posted in اخبار ارز دیجیتال.