وضعیت اجمالی بازار 23 خرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار منفی شروع شد با نمادهای مثبت متعدد

به دلیل عرضه در شاخص سازها، روند نزولی شاخص ادامه پیدا کرد

با شروع نیمه دوم بازار، مجددا نمادهای مثبت زیاد شدند

شاخص ساز ها مثبت شدند و کمی روند شاخص افزایشی شد

این افزایش پایدار نبود و ساعت پایانی بازار عرضه زیاد شد

شاخص بیش از 3 هزار واحد منفی( 1141 هزار واحد)

ارزش معاملات نزدیک 3 همت و کمتر از دیروز

 قدرت خریدار بالا؛ خروج پول حقیقی قابل توجه بود

سیمان، پالایش و خودرو گروه های پر طرفدار امروز بودند

پیش بینی روند بازار فردا دوشنبه 24 خرداد

انتظار شروع متعادل برای دوشنبه داریم

محدوده 1135 هزار واحد نقش حمایت دارد و احتمال عکس العمل شاخص از نیمه دوم بازار فردا وجود دارد 

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی