وضعیت بازار بورس در روز ۱۴ تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار بازار متعادل بود.

نمادهای زیر قیمت پایانی کمی بیشتر شدند.

شاخص سازها حمایت شدند و شاخص را رشد دادند.

گروه قند و شکر تقاضا و رشد خوبی داشتند.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی اندکی داشتند.

ارزش معاملات بهتر از دیروز بود.

یشبینی بازار روز بعد ۱۵ تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل و احتمالا با افزایش تقاضا نشان میدهد.

حفظ کانال ۱۵۰۰ هزار واحد خیلی سیگنال مهمی برای بازار بود.

۱۵۳۰ هزار واحد در دسترس است و تثبیت بالای ۱۵۵۰ هزار واحد میتواند منجر به رشد خوبی در شاخص شود.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی