وضعیت بازار بورس در روز ۱ تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

امروز هم بازار روال روزهای اخیر را داشت و به آرامی منفی شد.

بازار کمی از دیروز متعادل تر بود.

با اینکه نمادهای خساپا و خودرو مثبت بودند ولی عموم شاخص سازها خوب نبودند.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند.

ارزش معاملات هم خیلی کم بود.

پیشبینی بازار روز بعد ۴ تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد.

ممکن است شاخص به ۱۵۳۰ هزار واحد عکس العمل کوچکی نشان دهد ولی ۱۴۷۰ هزار واحد هم محتمل است.

حفظ ۱۵۲۰ هزار واحد هم سیگنال مثبتی برای بازار است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی