وضعیت بازار بورس در روز ۲۰ تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار متعادل شروع کرد و از ساعت ۱۰ عرضه بیشتر شد.

نمادهای منفی و زیر قیمت پایانی بیش از ۵۵۰ نماد شد.

قدرت فروشنده در کل بازار بیشتر از خریدار شد.

بیشترین عرضه مربوط به گروه خودرو بود.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی اندکی داشتند.

پیشبینی بازار روز بعد ۲۱ تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.

شاخص به حمایت ۱۴۵۰-۱۴۷۰ هزار واحد نزدیک تر شده و از روزهای آتی انتظار داریم عرضه به مرور کم شود.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی