وضعیت بازار بورس در روز ۲۱ تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار منفی شروع کرد و با حمایت در شاخص ساز ها روند شاخص برگشت ولی مثبت نشد.

گروه خودرو بیشترین تقاضا و بیمه و غذا بیشترین عرضه را داشتند.

الگوهای صعودی کندلی زیاد بودند ولی عموم نمادها منفی و زیر قیمت پایانی معامله شدند.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند.

ارزش معاملات خیلی کم بود.

پیشبینی بازار روز بعد ۲۲ تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد.

شاخص در آستانه ورود به ناحیه حمایتی ۱۴۵۰-۱۴۷۰ هزار واحد با مرکزیت ۱۴۶۰ هزار واحد است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی